НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ УЧЕНИЦИ!

Във връзка с постъпило Писмо от заместник-министъра на образованието и науката, вх. № РД-08-01-249/ 19.05.2023 г. в РУО – Перник, относно нарастване на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения от завършващите средно образование ученици, Ви предоставяме следната информация:

97 ГОДИНИ ТПГ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“

Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Радомир 97 години – история, традиции и модерно професионално обучение…
По повод годишнината на училището бе организирано: „Седмица на Вапцаров“ – четене на стихове на поета в началото на всеки час, конкурс „ Вярата, без която не можем“, конкурс „Аз и моята професия“, конкурс „ Най- добре украсена класна стая“ и традиционни спортни турнири. Празникът на професионалната ни гимназия бе отбелязан от учители и ученици с много положителни емоции!

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2022 – 2023 ГОДИНА

Тържествено откриване на новата 2022/2023 учебна година в Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Радомир. Пожелаваме много здраве, дръзновение и постигане на високи върхове!

На добър час, скъпи ученици и учители!