COVID-19

  • За периода 26.10  – 30.10.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
  • За периода 19.10  – 23.10.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
  • За периода 12.10  – 16.10.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
  • За периода 05.10  – 09.10.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
  • За периода 28.09  – 02.10.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
  • За периода 21.09  – 25.09.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
  • За периода 15.09  – 18.09.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.

 

Правила за работа на ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ в условията на COVID-19.

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19.