COVID-19

 • За периода 18.01  – 22.01.2021г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 11.01  – 15.01.2021г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 04.01  – 08.01.2021г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 04.12  – 22.12.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 07.12  – 11.12.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 30.11  – 04.12.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 23.11  – 27.11.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 16.11  – 20.11.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 09.11  – 13.11.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 02.11  – 06.11.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 26.10  – 30.10.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 19.10  – 23.10.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 12.10  – 16.10.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 05.10  – 09.10.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 28.09  – 02.10.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 21.09  – 25.09.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 15.09  – 18.09.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.

 

Правила за работа на ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ в условията на COVID-19.

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19.