COVID-19

 • За периода 03.05  – 09.05.2021г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 08.03  – 12.03.2021г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
  Уведомяваме ви, че в училището има случай на положителна проба за Ковид-19 на педагогически специалист.
  Няма риск за здравето на учениците, тъй като учителят е бил на работа до 02.03.2021г., след което е преподавал само в електронна среда от разстояние.
  Във времето, прекарано в училището, винаги е бил с предпазна маска и не е имал незащитен контакт или такъв на разстояние по-малко от 2 метра.
  В сградата е извършена цялостна дезинфекция на всички класни стаи и на всички повърхности.
  Уведомяваме Ви, че в училището се спазват всички противоепидемични мерки и е създадена максимално безопасна и сигурна среда.
  Персонал с положителен тест:
  – Падагогически : 1 /един/ – 0,65%;
  – Непедагогически : 0 /нула/ – 0%;
  – Ученици – 0 /нула/ – 0%.
  Карантинирани от РЗИ, като контактен на болен ученик /учител/ – 0 /нула/;
  Карантинирани от РЗИ, като контактен на болен близък – 0 /нула/.
 • За периода 22.02  – 26.02.2021г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 15.02  – 19.02.2021г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 08.02  – 12.02.2021г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 01.02  – 05.02.2021г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 25.01  – 29.01.2021г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 18.01  – 22.01.2021г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 11.01  – 15.01.2021г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 04.01  – 08.01.2021г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 04.12  – 22.12.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 07.12  – 11.12.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 30.11  – 04.12.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 23.11  – 27.11.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 16.11  – 20.11.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 09.11  – 13.11.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 02.11  – 06.11.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 26.10  – 30.10.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 19.10  – 23.10.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 12.10  – 16.10.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 05.10  – 09.10.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 28.09  – 02.10.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 21.09  – 25.09.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.
 • За периода 15.09  – 18.09.2020г. няма регистрирани случай на COVID-19 в училището.

 

Правила за работа на ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ в условията на COVID-19.

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2020 – 2021 година в условията на COVID-19.