COVID-19

Правила за работа на ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ в условията на извънредна епидемична обстановка.

Насоки за работа на системата на училищното образование през учебната 2021 – 2022 година в условията на COVID-19.

 

  • За периода 01.12.2021г. – 05.12.2021г. – няма карантинирани ученици и паралелки.
  • За периода 06.12.2021г. – 12.12.2021г. – няма карантинирани ученици и паралелки.
  • За периода 13.12.2021г. – 23.12.2021г. – няма карантинирани ученици и паралелки.
  • За периода 04.01.2022г. – 07.01.2022г. – няма карантинирани ученици и паралелки.
  • Във връзка с Предписание на РЗИ Перник учениците от 9 А клас са карантинирани за периода от 07.01.2022г. до 16.01.2022г. Обучението на учениците се осъществява от разстояние в електронна среда по утвърденото седмично разписание в електронната платформа MS Teams. Присъствените занятия за паралелката се възтановяват от 17.01.2022г./понеделник/.