Добре дошли!

Най- старото електротехническо училище в България повече от 90 години подготвя специалисти, които успешно се реализират в различни професионални сфери. Училището съхранява и развива добрите традиции, заложени от неговите създатели. Високо квалифицираните учители и мотивираните ученици утвърждават името на училището и издигат престижа на професионалното средно образование.

Приоритетна цел в дейността на Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ – град Радомир е качествено обучение, което отговаря на съвременните нужди и изисквания на бизнеса и на икономиката. Колективът на училището постоянно търси пътища за професионално развитие и израстване. Ние се стремим да поддържаме високо равнище на компетентност и да подобряваме практическата приложимост на обучението.

В Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“- град Радомир учат над 150 мотивирани млади хора. Цялостното обучение осигурява солидна общообразователна и професионална подготовка по различни специалности от направленията „Електротехника и енергетика“, „Електроника, автоматизация, комуникационна и компютърна техника“ и „Приложна информатика“.

 

Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“- град Радомир разполага със съвременна материална база, оборудвана за обучение и практика – просторни класни стаи, мултимедийни и компютърни кабинети, лаборатории и учебни работилници, две спортни зали и открита многофункционална спортна площадка, богата училищна библиотека с над десет хиляди тома техническа и художествена литература. Подновената климатична отоплителна система създава комфорт за работа и в студените, и в топлите дни на годината.

Нашите учениците са ангажирани и с различни извънкласни дейности и занимания по интереси. Училището ни се включва в редица национални и международни проекти – проект „Подкрепа за успех“, проект „Училище посланик на Европейския парламент“, проект „Всеки ученик ще бъде отличник – 2“, проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“.

От учебната 2017/ 2018 година Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“- град Радомир въведе дуална система на обучение за специалностите „Електрообзавеждане на производството“ по проект ДОМИНО,  „Автоматизация на непрекъснати производства“ и „Промишлена електроника“. Обучението чрез работа  позволява на практика да се приложат придобитите знания и професионални компетентности и по този начин да се улесни преходът от училище към пазара на труда. Нашите учениците имат възможност да използват модерната техника на предприятието партньор „AК Електрик“ АД, да работят на различни позиции в реална работна среда и да опознаят особеностите на различните отдели. По време на практиката учениците получават възнаграждение, а положеният от тях труд се зачита за трудов стаж.

Образованието, получено в Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“- град Радомир, е начало на едно успешно кариерно развитие.