Конкурс посветен на 98-годишнината от създаването на ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ – град Радомир

Регламент за конкурса на тема „Моето училище – моят свят“ посветен на 98-годишнината от създаването на ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ – град Радомир

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ

По случай Европейския ден на спорта в училище на 29 септември 2023 г. в ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ се проведоха различни спортни мероприятия в спортовете – футбол, волейбол, бадминтон, игра на „крачета“ (на 21), съревнование набиране на висилка, бокс и фитнес.

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ УЧЕНИЦИ!

Във връзка с постъпило Писмо от заместник-министъра на образованието и науката, вх. № РД-08-01-249/ 19.05.2023 г. в РУО – Перник, относно нарастване на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения от завършващите средно образование ученици, Ви предоставяме следната информация:

97 ГОДИНИ ТПГ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“

Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Радомир 97 години – история, традиции и модерно професионално обучение…
По повод годишнината на училището бе организирано: „Седмица на Вапцаров“ – четене на стихове на поета в началото на всеки час, конкурс „ Вярата, без която не можем“, конкурс „Аз и моята професия“, конкурс „ Най- добре украсена класна стая“ и традиционни спортни турнири. Празникът на професионалната ни гимназия бе отбелязан от учители и ученици с много положителни емоции!