ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ

Информация за подаване на сигнали по реда на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

ВИПУСК 2024 Г.

 На добър час, скъпи абитуриенти! Смело сбъдвайте мечтите си! Успех в живота!

ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ

През месец март  2024 година ученици и учители от ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ посетиха иновативните училища ПГХХТ – град Пазарджик и Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ – град Габрово.

По време на посещението в ПГХХТ – град Пазарджик ученици и учители имаха възможност да разгледат  иновативното училище, което разполага с богата материална база, много добре оборудвана химична лаборатория, да наблюдават и участват в  интердисциплинарен урок по учебните предмети Чужд език по професията и УП Технология на специалността, да участват в представянето на биопродукт и в интересни химични опити и да посетят Историческия музей в град Пазарджик. В края на посещението всички участници получиха сертификати за участие в Националната програма „Иновации в действие“.

По време на посещението в ПТГ „Д-р Никола Василиади“ – град Габрово учители и ученици участваха в редица дейности, организирани от училището – домакин:  разглеждане на училището, запознаване с 14-ти ученически гвардейски отряд към ПТГ „Д-р Никола Василиади“, запознаване с 4-ти ученически духов оркестър, запознаване с презентациите за историята на училището и град Габрово, представяне на разработки на мобилни приложения в гимназията, различни спортни игри, посещение на театрална постановка на социална тематика, посещение на Технологичният парк на Техническия университет в град Габрово.  На срещата бяха представени и иновациите в ПТГ“„Д-р Никола Василиади“ – изработване и прилагане на технология за възможна промяна във формата на обучение от дневна в дуална след завършен първи гимназиален етап и организиране на обучение в реална работна среда на ученици със СОП за придобиване на степен на професионална квалификация. За учениците най-интересното бе докосването до различни научни-приложени изследвания в областта на мехатрониката и чистите технологии, като взеха участие в някои от тях. В края на посещението всички участници получиха сертификати за участие в Националната програма „Иновации в действие“ и алманах на училището, издаден по случай 125 годишнината от създаването му.

На срещите взеха и участие учители и ученици от Техническа професионална гимназия „Мария Кюри“ – град Перник.

Промена в Наредба 11 – ДЗИ

Възможност за полагане на изпит по учебен предмет, по който вече успешно е положен държавен зрелостен изпит.

Във връзка с направени промени и допълнения в Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, с които се предоставя възможност на зрелостници, както и лица, притежаващи диплома за средно образование, за целите на кандидатстването във висше училище по свое желание да положат изпит по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит върху учебното съдържание, предвидено за изучаване на същия вид подготовка, Ви информираме, че срокът за подаване на заявления за допускане до полагане на изпита за сесията на държавните зрелостни изпити през май – юни 2024 г. ще бъде в периода 24-26 април 2024 г.
За целите на кандидатстването във висше училище зрелостници или лица, притежаващи диплома за средно образование, по свое желание имат право еднократно, в рамките на учебната година на завършването си или на следващата учебна година, да положат изпит по реда на държавните зрелостни изпити по учебен предмет, по който вече са положили успешно държавен зрелостен изпит, но не са доволни от оценката си.
Резултатът от повторния изпит не променя този от матурата в дипломата за средно образование и се отразява в удостоверение за положен изпит по реда на държавните зрелостни изпити за целите на кандидатстването във висше училище.

ПРОЛЕТНО ПРОБУЖДАНЕ – 12 АПРИЛ 2024 ГОДИНА

Какво е успехът?… Успехът е комплексен резултат от няколко неща: Уважение, отношение, учене, старание, труд, дисциплина, постоянство, любов към това, което правиш, вяра, търпение, подкрепа.
Успехът Не е късмет!
ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ поздравлява всички участници в конкурса „Пролетно пробуждане „2024!
Благодарим от сърце за невероятните емоции, които изживяхме снощи, заедно с децата, техните родители и близки! Истинската награда са греещите и щастливи очи на победителите! Пожелаваме на всеки да види това у учениците си и в очите на собствените си д