Годишна среща на Европейските клубове в България

По покана на госпожа Красимира Василева – председател на НАБЕК, за участие в годишната среща на Европейските клубове в България, учениците Мартин Александров Райнов и Иван Драгомиров Людмилов от 10а клас от  училищен европейски клуб” Euro crew” в Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ с ръководител г-жа Милена Попова, в периода от 31.10.2019 до 02.11.2019 година  взеха участие в годишната среща на Европейските клубове в България, организирана от НАБЕК.  По време на срещата учениците участваха в дебати с ученици и учители от цялата страна, а във вечерта на талатите и представиха презентация на тема „В каква Европа вярваме?”.

„Уour Europe, your say“

От 20 до 23 март 2019г. ученици от ТПГ „Никола Йонков Вапцаров “ взеха участие в годишната среща „Уour Europe, your say“,която се провежда за 10-та година.Училището бе избрано да представи страната. Срещата се проведе в Брюксел. Темата бе свързана с предстоящите евроизбори. Учениците бяха разделени на отбори и всеки отбор работи по определена тема, свързана с евроизборите.
Срещата беше изключително ползотворна, учениците представиха своите виждания по дадената тема, споделиха идеи за насърчаването на младите хора да гласуват и създадоха нови приятелства .

Твоята Европа, твоето мнение

Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ е единственото училище в България което ще представи страната ни на инициативата „Твоята Европа, твоето мнение“, която ще се проведе през месец март 2019 година и е организирана от Европейския икономически и социален комитет. В нея ще вземат участие трима ученици от клуб EURO CREW, които ще имат възможността да изразят своето становище по редица въпроси свързани с Европейски съюз и с възможността младите хора да се включат в предстоящия евровот за парламентарни избори.

Във връзка с тази инициатива днес в училището имаше посещение от господин Веселин Митов – член на Европейския икономически и социален комитет, който се срещна с ученици от училището и ги запозна с ролята и функциите на този комитет, както и с представената инициатива ‘Твоята Европа, твоето мнение“, която през март ще бъде на тема „Гласувай за бъдещето’ и е във връзка с предстоящите избори за европейски парламент.

Клуб „Euro crew“

На 15.11.2017г. ученици от ТПГ“ Никола Йонков Вапцаров“ град Радомир , под ръководството на Милена Попова – преподавател по английски език основаваха клуб „ Euro crew”.

Като участници в проекта „ Училище посланик на Европейския парламент” целите, които си поставиха учениците и техния ръководител е да разширят кръгозора си от знания и обща култура за Европа, Европейския парламент и Европейския съюз и да бъдат достойни млади европейци.

Участието в клуба е предпоставка за изграждане на свободомислещи личности, възпитани и живеещи в съвременния демократичен европейски свят. Клубът дава възможност за запознаване и допир със специфичните особености на културата и изкуството , историята, бита и разбиранията на различните европейски държави, както и обогатяване на познанията за структурата и дейностите на Европейския парламент и Европейския съюз.

Основните дейности на клуба са свързани с изготвяне на презентации, организиране на ученически изложби, дискусии, дебати, отбелязване на празници свързани с Европа и Европейския парламент, осъществяване на срещи за обмяна на опит със сходни ученически клубове.

Дейностите на клуба допринасят за личностното развитие на младите хора, утвърждавайки ги като активна част от голямото европейско семейство. Да бъдеш част от това семейство е щастие и заслужено извоювано признание.