Конкурс посветен на 98-годишнината от създаването на ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ – град Радомир

Регламент за конкурса на тема „Моето училище – моят свят“ посветен на 98-годишнината от създаването на ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ – град Радомир

График за приравнителни изпити и график за изпити за определяне на годишна оценка за учениците в самостоятелна форма на обучение през месец Ноември 2023 година

График за приравнителни изпити през месец Ноември 2023 г.

График за изпити за определяне на годишна оценка за учениците в самостоятелна форма на обучение през месец Ноември 2023 г.

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УМЕНИЯ

Във връзка с Европейската седмица на професионалните умения от 23.10. 2023г до 27.102023г в ТПГ „ Никола Йонков Вапцаров бяха проведени следните дейности и мероприятия:

  • Урок по предприемачество с 8а клас на тема: „Стъпки към успеха с най-успешните предприемачи в света“ – работа в екип, изготвяне на презентации, постер представен от старши учител Илиана Спасова.
  • Представен бе интердисциплинарен урок между предметите „Предприемачество“ – 8а клас от педагогическия специалист Илиана Спасова и „Икономическа информатика“ – 11а клас от педагогическият специалист Албена Драгомирова. Темата на урока е „Професията „Икономист информатик“- необходима за всеки бизнес“. В хода на урока учениците бяха разделени на екипи по 6 човека, трима  от 8а клас и трима от 11а клас. Като първа задача учениците откроиха най- важните качества за успех на всеки предприемач. След това имаха за задача да предложат по две бизнес идеи и да „назначат“ необходимия персонал. След това упражнение, учениците от 11 клас представиха за учениците от 8 клас професиите, които ще могат да практикуват всички, които завършват специалността „Икономическа информатика“. Тази дейност се реализира чрез презентации и изготвяне и раздаване на брошури.
  • Урок по предприемачество с 9а клас на тема:“Моята мечтана професия“ със старши учител Илиана Спасова.  Учениците представиха презентации и собствено виждане по темата избор на любима професия.
  • ТПГ „ Никола Йонков Вапцаров“ има надежден партньор в работата си в дуалната форма на обучение и това е АК „ Електрик“ АД – град Радомир. Това е предприятие с традиции и утвърдило се на международният пазар, на което разчитаме при реализирането на проекти, обучението в дуална форма, провеждането на производствените практики, за обзавеждане на кабинети и много други  дейности. Инж. Антон Андонов представи пред учениците от 8б клас  и 10б клас  специалност „ Промишлена електроника“ дейността на предприятието чрез презентацията „ Ние сме надеждни“.

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА СПОРТА В УЧИЛИЩЕ

По случай Европейския ден на спорта в училище на 29 септември 2023 г. в ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ се проведоха различни спортни мероприятия в спортовете – футбол, волейбол, бадминтон, игра на „крачета“ (на 21), съревнование набиране на висилка, бокс и фитнес.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ ГРАД РАДОМИР ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“ ГРАД РАДОМИР ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ УЧЕНИЦИ!

Във връзка с постъпило Писмо от заместник-министъра на образованието и науката, вх. № РД-08-01-249/ 19.05.2023 г. в РУО – Перник, относно нарастване на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения от завършващите средно образование ученици, Ви предоставяме следната информация: