ИЗЛОЖБА НА УЧИЛИЩЕН КЛУБ ИСТОРИК В РАДОМИР

       На 11 май 2022 г. в музейна експозиция „Войнишко въстание“ на Общински исторически музей – град Радомир бе открита организираната от Пламен Алексиев – кмет на община Радомир и от клуб „Историк” в ТПГ „Никола Йонков Вапцаров” – град Радомир авторска графична изложба на Ани Илиева „Портрети на исторически личности – послание за преклонение пред тях”- четвърто издание.

       На откриването присъстваха Пламен Алексиев-кмет на община Радомир, Кирил Стоев-областен управител на област Перник, инж. Ваня Коконова-началник на Регионално управление на образованието-Перник, директори на училища и детски градини от област Перник, ръководители на държавни институции от област Перник, представители на бизнеса от региона, учители, читалищни дейци, ученици, граждани.

Изложбата бе открита от директора на ТПГ „Никола Вапцаров“-град Радомир Мариета Гоцева.

Тази инициатива на най – стария ученически исторически клуб в област Перник се реализира по повод Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност – 24 май. Тя е част от поредица мероприятия провеждани в община Радомир и ТПГ „Никола Вапцаров“-град Радомир, свързани с гражданското образование и патриотичното възпитание на младите хора.

Изложените графични портрети на 24 български исторически личности са носители на патриотичен заряд и емоции, и са категорично доказателство, че  силата и бъдещето на България са в талантите и родолюбието на нашите деца.

Авторката на графичната изложба  “Портрети на исторически личности – послание за преклонение пред тях”  Ани Илиева е родена и живее в град Радомир. Тя е ученичка в 9 клас в Техническа професионална гимназия  “Никола Йонков Вапцаров” – град  Радомир. Това е първата самостоятелна творческа изява на младия талант.

Ани Илиева се занимава активно с рисуване от ранна детска възраст. Даровитата ученичка е мотивирана  да рисува портрети на исторически личности и картини с историческа тематика от интереса си към българското историческо наследство, от стремежа си да бъде продължител на националните културни традиции, от желанието си да даде своя личен принос за популяризиране на славната българска история.

Младият художник-историк участва в дейността на училищния ученически клуб  за втора година.

Изложбите “Портрети на исторически личности – послание за преклонение пред тях” се превърнаха в традиционни прояви на младите таланти с авторските изложби на членовете на клуб „Историк“, с първо издание през 2010 година с автор Женя Желязкова, второ – през 2014 г. с автор Александрина Александрова, трето – през 2018 г. на Диана Славейкова.

Историческият клуб работи по създаването на картини за нова предстояща изложба през следващата учебна година.

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА

СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

/МКБППМН/

 

ОРГАНИЗИРА КОНКУРС – РЕЦИТАЛ НА ТЕМА: СИЛАТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА СЛОВОТО В ЕПОХАТА НА ТЕХНОЛОГИИТЕ”

ЗАПИШИ ВИДЕО НА ПЕСЕН ИЛИ РЕЦИТАЛ НА ЛЮБИМА ТВОРБА, ПОСВЕТЕНА НА БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА, ПРОСВЕТА И КУЛТУРА И НА СЛАВЯНСКАТА КНИЖОВНОСТ.

Видеата може да изпращате на  e-mail: radomir_mkbppmn@abv.bg

краен срок—20.05.2022г.

Брошура по повод инициативата „Жан Моне“

Във връзка със създаването на брошура по повод инициативата „Жан Моне“, организирана от Европейската комисия на ЕС, европейският клуб „Euro crew“, към ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ , беше поканен да даде интервю, в което да сподели информация за клуба и неговите дейности.

интервю

Международен ден на толерантността!

16 ноември – Международен ден на толерантността!

Ученическия съвет в ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ отбеляза тази дата в онлайн среда, като се проведе дискусия, придружена с интерактивни игри по темата за толерантността и нетолерантността.

Учениците направиха „Кръг на избора“, който да е работещ метод, за предотвратяване на агресията в училище. Освен това, те предложиха и избраха своите „Златни правила за толерантност“, които всички да спазват.

Ден на толерантността

ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2021 – 2022 ГОДИНА

Добре дошли скъпи ученици!

Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ тържествено посрещна своите ученици.

Уважаеми учители, скъпи ученици

Бъдете здрави и силни и намирайте повод за радост и усмивка всеки ден!

От сърце желаем една „незатворена“, присъствена и много ползотворна година, изпълнена с нови знания, приключения, обучения и заедност!

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕ ЗДРАВЕЙ

 

Скъпи ученици,

Откриването на новата

учебна 2021/2022 година

ще се състои по следния график:

На 15 септември от

9,30 часа – за учениците от 8 клас,

10,00 часа – за учениците от 9 клас,

10,15 часа – за учениците от 10 клас

10,30- за учениците от 11 и 12 клас!

Достъп до електронните услуги 3121 за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в осми клас

Всички семейства, чиито деца са записани за първи път в осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна помощ от 300 лв. за покриване на част от разходите в началото на новата учебна 2021/2022 година. Средствата се отпускат независимо от техните доходи при условие, че децата живеят постоянно в страната и не са настанени за отглеждане извън семейството. Помощта се предоставя и за деца, настанени в семейства на роднини, близки на детето или приемни семейства, както и на настойник/попечител, който отглежда такова дете.

Финансовата подкрепа се отпуска след подаване на заявление-декларация. В случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) не може да получи информация по служебен път, към него се прилагат следните документи:

  • удостоверение, че детето (децата) е записано в първи/осми клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;

  • копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Заявлението се подава след записване на детето в първи/осми клас, но не по-късно от 15 октомври 2021 г. Изключение се прави за случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на лекарска консултативна комисия, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на учебната година.

Заявлението може да бъде подадено към ДСП по настоящ адрес по електронен път. Електронните услуги 3121 за ученици, записани в осми клас, са достъпни през Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, на адрес https://edelivery.egov.bg, раздел „Заяви еУслуга“, Агенция за социално подпомагане. Необходимите удоставерителни документи могат да бъдат прикачени и подадени по електронен път, чрез създадената от ДАЕУ е-форма на заявление. Подателят трябва да притежава Персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ), на Национална агенция за приходите (НАП),  стационарен или мобилен квалифициран електронен подпис.

  При възникнали въпроси, относно заявяването на услугата можете да се обръщате към  Помощен контактен център на ДАЕУ –  070020341    help@e-gov.bg

24 май 2021 година

Учениците от ТПГ“ Н.Й.Вапцаров“ отбелязаха

24 Май- Денят на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

с участие в тържеството на град Радомир!

По случай 24 май Общинският съвет- Радомир присъди традиционните награди за

„Отличник – зрелостник на годината“ – Валерия Любомирова XIIА клас.

Поздравления!