Ден на предприемачеството

Днес, 20.11.2017 год., в кабинет 308 на ТПГ „Н. Й. Вапцаров” – гр. Радомир господин Емил Николов – изпълнителен директор на „AQ Electric“ представи презентация на учениците, която имаше за цел да разясни отделните търсени професии и постоянното разрастване на фирмата. Господин Николов дискутира с учениците по различни теми, като разясни какво представлява предприемачеството.

Учениците споделиха към кои професии проявяват най-голям интерес и с кои от тях биха желали да се занимават, след като завършат своето обучение. Беседата завърши с интересна и увлекателна игра, която доказа на всички присъстващи, че дори многото неприятни удари на живота не могат да сломят човек, стига той да иска да се развива и да се бори за успех.