25.01.2019г. Неучебен ден

Със заповед на кмета на община Радомир 25.01.2019г. е обявен за неучебен ден за всички  училища.

На училище на 28.01.2019г.

Продължаване на грипна ваканция

С Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки № 87/22.01.2019 г.  – 23.01.2019 г. и 24.01.2019 г. са обявени за неучебни дни за училищата на територията на област Перник.

Учебните занятия ще започнат на 25.01.2019г.

Обявяване на грипна ваканция за всички ученици

Със Заповед № РД-01-7/16.01.2019 г. и Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки на директора на РЗИ – Перник е обявена грипна ваканция за всички ученици от област Перник за периода от 17.01.2019г. до 22.01.2019г. включително.

Учебните занятия ще започнат на 23.01.2019г.

„Пожаробезопасна кухня, отопление и електрическа инсталация”

Във връзка с възникналата необходимост от отопление на сградите през зимния сезон, с което значително се увеличават предпоставките за възникване на пожари в бита и обществения сектор, Ви информираме, че от ГДПБЗН-МВР е разработена брошура „Пожаробезопасна кухня, отопление и електрическа инсталация”.

„Твоята Европа, твоето мнение” – кандидатствай сега!

         Европейският икономически и социален комитет организира проява „Твоята Европа, твоето мнение”, която ще се проведе от 21 до 22 март в Брюксел.

Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров” е училището, избрано да представи нашата страна сред голяма конкуренция.

Кандидатите за участие в проявата трябва да отговарят на следните критерии:
1. Да бъдат на възраст между 16 и 18 години.
2. Да бъдат възпитаници на   Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров” с изключение на учениците от последен курс на обучение.
3. Да владеят английски език – ниво B1.

Необходими документи:
Кандидатите подават Мотивирано предложение в канцеларията на училището в срок до 10.XII.2018г.

След подбор ще бъдат избрани трима представители на училището.

Седмица на професионалните умения

Зад инициативата стои разбирането, че професионалното образование и обучение е  трамплин към една добра кариера и гарантира наличие на необходимите умения в един динамично променящ се пазар на труда.  Стремежът за придобиване на професионални умения води до качествена заетост, предприемаческа нагласа, атрактивна и предизвикателна кариера, и възможност за непрекъснато повишаване на квалификацията и преквалификацията. Трябва да  се повиши информираността и да се представи по подходящ начин широката гама от възможности, които професионалното образование предоставя.

По повод седмицата на професионалните умения в нашето училище се организираха  редица  мероприятия и инициативи.

  • Осъществено бе посещение в предприятието-партньор „АК Електрик АД“. Наши ученици се запознаха с производството на завода, разгледаха цеховете, машините и съоръженията.
  • Под ръководството на Илияна Спасова се организира  представителна изява по Предприемачество, на която учениците представиха свои бизнес-идеи и демонстрираха предприемаческите си умения.
  • Бяха организирани ден на специалностите „Икономическа информатика“ и  „Електрообзавеждане на производството“ под ръководството на Ирена Томова, Албена Драгомирова и инж. Мая Йорданова.
  • Проведено беше състезание по Приложен софтуер под ръководството на инж. Людмила Захаринова.
  • Посещение на банка ОББ от учениците на специалност „Икономическа информатика”  с цел запознаване с основните дейности на банковата система и представяне на банкови продукти и услуги.

презентация Дуално обучение

NV-BOOKS

 

Тържествено откриване на 2018-2019 учебна година

Днес Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров” – гр. Радомир тържествено откри Новата 2018-2019 учебна година. Отец Александър Стоев отслужи водосвет и всички присъстващи бяха благословени за здраве и успех. Поздравителни адреси на тържеството поднесоха г-н Пламен Алексиев – кмет на община Радомир и г-жа Ваня Коконова – началник на Регионално управление на образованието. Директорът на училището – г-жа Мариета Гоцева отправи своя емоционален поздрав към ученици, учители, родители и гости. След тържественото откриване на учебната година, ученици и учители влязоха в класните стаи, готови за приключения и предизвикателства през Новата учебна година.

Публична изява на група по интереси „Волейбол“

На 23.04.2018 г. от 15:30 във физкултурния салон на ТПГ „Н. Й. Вапцаров” се проведе публична изява по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1 на учениците от групата по интереси „Волейбол“ с ръководител Кристиян Андонов. Присъстваха колеги и ръководството. Изявата протече под формата на волейболна среща.

Проект „Твоят час“ – публична изява „Вълшебен свят“

На 24.04.2018 година в Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров” – град Радомир се проведе обща публична изява на групите по интереси и групите с обучителни затруднения по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1. Целта на мероприятието бе да покаже на гостите и учителите постигнатите високи резултатите от проведените часове. В създадения изложбен кът бяха представени различни табла, психологически рисунки, картички, портрети на български литературни класици, сувенири, макети, излезли от сръчните ръце на нашите възпитаници. За доброто настроение на всички се погрижиха учениците, участващи в скечове, танц и музикални изпълнения. Бяха представени и няколко презентации.