Патронен празник на ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ 2018г.

Днес отбелязахме патронния празник на нашето училище. По повод 108-годишнината от рождението на Никола Вапцаров и 92 години от основаването на училището ни Мариета Гоцева – директор на Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров” поздрави всички бивши и настоящи ученици и учители с тържествено слово.

В далечната 1925 година е открито първото средно електротехническо училище в България, нашето училище. Носещо духа и магията на една традиция, вплела в себе си опита на миналото, силата на настоящето и вярата в новаторството на идния ден. Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров” разкрива облика на модерното и съвременно училище, втъкало в себе си нишките на добри практики, на тези, които са поставили началото и онези, които продължават да надграждат през годините, на иновативността в преподаването, на постиженията на учителите и учениците.

Поздравителни адреси на тържеството поднесоха г-н Пламен Алексиев – кмет на община Радомир, г-жа Ваня Коконова – началник на Регионално управление на образованието, г-н Филип Витанов – мениджър човешки ресурси АК „Електрик” АД. Учениците поздравиха своите съученици, учители и гости с песни, модерен танц и скеч.

По случай 92-годишнината на нашето училище се проведоха редица инициативи. Сред тях бяха традиционните спортни турнири под ръководството на г-н Николай Стоилов и г-н Кристиян Андонов. Ученици от нашето училище се включиха в конкурси, състезания и мероприятия както в училищния живот, така и извън него. За високите резултати, които постигнаха, получиха грамоти и награди.

Ден на предприемачеството

Днес, 20.11.2017 год., в кабинет 308 на ТПГ „Н. Й. Вапцаров” – гр. Радомир господин Емил Николов – изпълнителен директор на „AQ Electric“ представи презентация на учениците, която имаше за цел да разясни отделните търсени професии и постоянното разрастване на фирмата. Господин Николов дискутира с учениците по различни теми, като разясни какво представлява предприемачеството.

Учениците споделиха към кои професии проявяват най-голям интерес и с кои от тях биха желали да се занимават, след като завършат своето обучение. Беседата завърши с интересна и увлекателна игра, която доказа на всички присъстващи, че дори многото неприятни удари на живота не могат да сломят човек, стига той да иска да се развива и да се бори за успех.