НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАВЪРШВАЩИТЕ СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ УЧЕНИЦИ!

Във връзка с постъпило Писмо от заместник-министъра на образованието и науката, вх. № РД-08-01-249/ 19.05.2023 г. в РУО – Перник, относно нарастване на риска от неспазване на здравноосигурителните задължения от завършващите средно образование ученици, Ви предоставяме следната информация: