Начало на учбната година

Скъпи ученици,
Откриването на новата учебна 2020/2021 година ще се състои по следния график:
На 15 септември от
9,30 часа – за учениците от 8 клас.
10,00 часа – за учениците от 9 и 10 клас
и от 10,15 часа – за учениците от 11 и 12 клас!