Спортни състезания

В ТПГ „Н. Й. Вапцаров” гр. Радомир бе организиран спортен турнир по повод патронния празник на училището. На победителите от отделните спортни изяви бяха връчени торти, грамоти, награди и медали. Наградените класове и ученици във вътрешноучилищните спортни турнири са, както следва:
ФУТБОЛ: І място – Хб клас;
ІІ място – Ха клас;
ІІІ място – ІХа клас.

ВОЛЕЙБОЛ: І място – ХІа клас;
ІІ място – Ха клас;
ІІІ място – ІХ а клас.

ТЕГЛЕНЕ НА ВЪЖЕ: І място – ІХб клас;
ІІ място – ХІб клас;
ІІІ място – Хб клас.

ТЕНИС НА МАСА: І място – Костадин Станков Иванов Хб клас;
ІІ място – Кирил Юлиянов Василев Ха клас;
ІІІ място – Веселин Ивов Христов ХІб клас.

ДЖИТБОЛ: І място – Костадин Станков Иванов Хб клас;
ІІ място – Стивън Радославов Славков Хб клас;
ІІІ място – Милчо Ангелов Кирилов ІХб клас.

СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА:
І място – Вилиян Йорданов Младенов ХІа клас;
ІІ място – Кирил Юлиянов Василев Ха клас;
ІІІ място – Димитър Христов Димитров ХІб клас.

ОТБОР НА ГОДИНАТА:
1. Кирил Юлиянов Василев;
2. Костадин Станков Иванов;
3. Бисер Огнянов Кирилов;
4. Мартин Николаев Николов;
5. Сашко Здравков Иванов;
6. Стивън Радославов Славков;
7. Вилиян Йорданов Младенов;
8. Мартин Кирилов Илинкин;
9. Кирил Методиев Бумбаров;
10. Димитър Христов Димитров;
11. Дейвид Кирилов Кунев;

Публикувано в Новини.