ПРОЯВА НА КЛУБ „ИСТОРИК“ В ТПГ

НА 22 АПРИЛ 2015 ГОДИНА В КАБИНЕТА ПО ИСТОРИЯ УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБ „ИСТОРИК„ В ТПГ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ„ – ГРАД РАДОМИР ПРЕДСТАВИХА СВОИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ВЪВ ВИД НА ЕДНОЧАСОВ ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ ОЗВУЧЕН С РАЗКАЗИТЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА ПО ТЕМАТА „ПАМЕТ БЪЛГАРСКА„. ИСТОРИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИИ СЪБИТИЯ СВЪРЗАНИ С РАДОМИР И РАДОМИРСКИЯ КРАЙ. ПАМЕТНИЦИ, ПАМЕТНИ ПЛОЧИ И ЗНАЦИ В РАДОМИР И РАДОМИРСКО”.ТАЗИ ПРОЯВА НА НАЙ – СТАРИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ КЛУБ БЕ ОСЪЩЕСТВЕНА ВЪВ ВРЪЗКА С ТЕМАТА „ИСТОРИЯ……РАДОМИР И РАДОМИРСКО” ОТ ИНИЦИАТИВАТА НА ОБЩИНА РАДОМИР „НАШИТЕ ДОБРИ ПРАКТИКИ. УМЕНИЕТО ДА УСВОЯВАШ И СПОДЕЛЯШ ОПИТ”И ПО ПОВОД ПРЕДСТОЯЩИЯ 10 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ НА КЛУБА. ПРИСЪСТВАХА ГОСПОЖА ЛЮБКА ДИМИТРОВА – ЗАМЕСТНИК – КМЕТ НА ОБЩИНА РАДОМИР, ГОСПОЖА ДИМИТРИНКА ТРЕНЕВА – НАЧАЛНИК ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ“ В ОБЩИНА РАДОМИР, МУЗЕЙНИ СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ И УЧИТЕЛИ ОТ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА РАДОМИР, ГРАЖДАНИ.

ПРИВЕТСТВИЕ КЪМ ГОСТИТЕ И УЧАСТНИЦИТЕ ПОДНЕСЕ ГОСПОЖА ВАСИЛКА СТОИЛОВА – ДИРЕКТОР НА ТПГ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ – РАДОМИР.НА ЕКРАНА ОЖИВЯХА ВЪВ ВИД НА СНИМКИ, РИСУНКИ И АРХИВНИ КАДРИ ОБРАЗИТЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ И СЪБИТИЯ СВЪРЗАНИ С ИСТОРИЯТА НА РАДОМИР И РАДОМИРСКИЯ КРАЙ ПРЕЗ 19 И НАЧАЛОТО НА 20 ВЕК – ЙОАНИКИЙ СТОЙКОВ, ЗАХАРИЙ КРУША, МИЛЕН ЛАЗАРОВ, АРХИМАНДРИТ ЗИНОВИЙ ПОППЕТРОВ, ИВАН ГЪРКОВ, ИВАН СОКОЛОВ, НИКОЛА КОРЧЕВ, ОСТАНАЛИТЕ ОПЪЛЧЕНЦИ ОТ РАДОМИРСКО, КОНСТАНТИН ЦАНКОВ, УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВОЙНИШКОТО ВЪСТАНИЕ И РАДОМИРСКАТА РЕПУБЛИКА. БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ СНИМКИ НА ПАМЕТНИЦИ, ПАМЕТНИ ПЛОЧИ И ЗНАЦИ В РАДОМИР И РАДОМИРСКО ИЗДИГНАТИ В ПАМЕТ НА ТЕЗИ ИСТОРИЧЕСКИ ЛИЧНОСТИ И СЪБИТИЯ.
ПРОЯВАТА БЕ СЪПЪТСТВАНА С ИЗЛОЖБА НА ИЗРАБОТЕНИ ОТ УЧЕНИЦИТЕ УМАЛЕНИ КОПИЯ НА ВЕЩИ ОТ БЪЛГАРСКИЯ ВЪЗРОЖДЕНСКИ БИТ, НАЦИОНАЛНИ И ИСТОРИЧЕСКИ СИМВОЛИ. ПРИСЪСТВАЩИТЕ ЧУХА И ДВЕ НАРОДНИ ПЕСНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕ НА КЛУБА.

ТАЗИ ИНИЦИАТИВА Е ЧАСТ ОТ ПОРЕДИЦАТА ДЕЙНОСТИ НА УЧЕНИЧЕСКИ УЧИЛИЩЕН КЛУБ „ИСТОРИК“ В ТПГ „НИКОЛА ВАПЦАРОВ“ – ГРАД РАДОМИР, СВЪРЗАНИ С ИЗДИРВАНЕТО, ИЗУЧАВАНЕТО, СЪХРАНЯВАНЕТО И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕТО НА ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО НА РОДНИЯ КРАЙ.

Снимки от събитието може да видите тук

Публикувано в Новини.