ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

От 1 декември 2021 година стартира проекта „Образование за утрешния ден“ за учебната 2020/ 2021 година с учениците от 9 „А“ клас (15 ученика) за придобиване на дигитални умения за ниво „самостоятелно ниво на владеене на дигитални умения“. Целта на клубът е учениците да придобият дигитални компетенции, в съответствие с Европейската Дигитална Рамка, за ниво „самостоятелно ниво на владеене на дигитални умения“.
Очакваните резултати бяха свързани с усъвършенстване на дигиталните умения на учениците да работят с редактор за векторна графика; да създават колажи и компютърна анимация; да създават бележки под линии, графики и да въвеждат нетекстови обекти в Word; да използват вградените функции на Excel; да използват защитни стени; да създават формуляри с Google Forms; да създават уеб страници с Dreamweaver и да криптират електронни писма.
Учениците от куба изговиха презентация за деня на Земята /22 април/, в която включиха своите създадени колажи. Поставените цели бяха изпълнени и достигнати, с получаването на сертификати на всички ученици.

 

Ден на Земята 22.04.2021 година.