ПРОЕКТ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

В началото на втори срок на учебната 2019/ 2020 година се създаде клуб „В света на дигиталните технологии“. Участниците са от 8 „А“, 9 „А“ и 10 „Б“ клас. В периода от 11.02.2020 г. до 24.06.2020 г. бяха проведени общо 30 занятия, по-голяма част от тях бяха проведени в електронна среда, поради въведеното извънредно положение в страната. Обученията в електронна среда се проведоха с помощта на платформата Microsoft Teams, Viber и shkolo.bg.
Целта на клубът е учениците да придобият дигитални компетенции, в съответствие с Европейската Дигитална Рамка, за ниво „основно ниво на владеене на дигитални умения“.
Очакваните резултати бяха свързани с усъвършенстване на дигиталните уменията на учениците ият умеят за търсене, сортиране, обобщение и представяне на информация; в използването на услугите, които предлага интернет пространството; в работата с антивирусни програми; в инсталирането и правенето на настройки на софтуерни приложения; в спазването на етични правила, защитата на личните данни и опасността в интернет пространството; поемането на отговорности и работата в екип.
Учениците от куба изговиха презентация, която включва темите: Моите права и отговорности в мражата, Безопасно сърфиране в интернет, Онлайн общуването – какви са рисковете?, Игрите в интернет – забавление и рискове, Хакерът – крадец на информация или герой.
Поставените цели бяха изпълнени и достигнати, с получаването на сертификати на всички ученици.