Обучение в периода 12.04. – 29.04.2021 година

Уважаеми ученици, учители и родители

съгласно Заповед № РД-01-220/ 08.04.2021г. на Министъра на здравеопазването

Считано от 04.2021 г. до 30.04.2021 г. – учениците в ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ ще се обучават по следния график:

– от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 и 10 клас;

– от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9, 10 и 12 клас.

В периода 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. обучението на учениците извън посочения график, записани в дневна и дуална система на обучение, включително провеждането на учебни практики, да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Световната седмица на парите

Тази година Световната седмица на парите се проведе от 22 март до 28 март.

 Световната седмица на парите е ежегодна глобална кампания за повишаване на информираността относно важнността на финансовата грамотност за младите хора от ранна възраст. Въпросите за парите са важни, защото децата и младежите трябва да получат знания и да изградят умения, за да могат да вземат интелигентни финансови решения през живота си.

По повод Световната седмица на парите в ТПГ“ Н.Й.Вапцаров“ Ученическият съвет с ръководството на г-жа Илиана Спасова проведе лекция и дискусия на тази тема. Акцентът бе поставен върху управлението на личните финанси и важността на финансовата грамотност и култура на хората. Участие взеха ученици, родители и учители.

Презентация на лекцията можете да изгледате тук

 

 

Важна информация

Уважаеми ученици и родители,

във връзка със Заповед РД-01-168/15.03.2021г. на Министъра на здравеопазването,

Ви информираме,

че от 18.03.2021г. започва присъствено обучение

в ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ – град Радомир за всички ученици.

Поредна награда за ученици от клуб „Историк“

11 ученици от клуб „Историк“ в ТПГ „Никола Вапцаров“-град Радомир са наградени за участието в конкурс за есе на тема: „Какво е за мен Трети март?“. Конкурсът е по повод Националния празник на Република България – Трети март и е организиран от Община Радомир, Местна комисия за борба срещу противообществените на малолетни и непълнолетни в община Радомир и Консултативен съвет за социална превенция в община Радомир. Учениците бяха наградени от Първолета Александрова – служител в община Радомир.

 

ТРЕТИ МАРТ

Учениците, ръководството на училището и учителите от ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ се включиха в тържественото честване в Радомир на Националния празник на Република България-3 март!

12 а клас поднесоха цветя на паметната плоча на опълченците от Радомирския край и сведоха глава в знак на признателност и почит пред паметта на героите, загинали за свободата на България!

Знаменосците на училището издигнаха знамето на община Радомир и сведоха глава в знак на признателност и почит пред паметта на героите, загинали за свободата на България!

 

Обучение в периода 01.02.2021г. – 17.03.2021г.

Уважаеми ученици, родители и учители

Във връзка със Заповед РД-01-52/26.01.2021г. на министъра на здравеопазването и Заповед РД09-290/29.01.2021г. на министъра на образованието и науката относно обучението на учениците в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, присъствените учебни занятия за ученици от 5 до 12 клас ще се провеждат по следния график:

  • от 04.02.2021г. до 17.02.2021г. – присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;
  • от 18.02.2021г. до 02.03.2021г. – присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;
  • от 04.03.2021г. до 17.03.2021г. – присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас;
  • практика в реална работна среда за учениците от 11 б и 12 б клас, ще се провежда в АК Електрик АД от 08.02.2021г.

Обучението на учениците в дневна, вечерна, задочна, индивидуална и комбинирана форма на обучение и в дуална система на обучение, за които присъственият образователен процес е преустановен съгласно заповед на министъра на здравеопазването, да се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, с изключение на дните обявени за ваканция.

Обучение в периода 04.01.2021г. – 31.01.2021г.

Уважаеми ученици, учители и родители

съгласно Заповед №  РД 09-3610/31.12.2020  г. на  Министъра на образованието и науката, за периода 04.01.2021г. – 31.01.2021г. обучението на учениците от 5 до 12 клас, записани в дневна, вечерна, индивидуална, комбинирана и задочна форма на обучение и в дуална система на обучение, ще се осъществява в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

БЪДЕТЕ ЗДРАВИ!

ПАТРОНЕН ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО

2020- годината, в която ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“- град Радомир навърши 95 години.

Нетрадиционно, виртуално, но с много радост, гордост и преклонение отбелязахме празника на училището. Погледите ни се обърнаха назад към миналото, когато в далечната 1925 година е поставено началото, проследихме годините, изпълнени с достойния принос на ученици, учители и директори.

Днес смело гледаме в бъдещето, стъпили на солидни традиции, в очакване на нови и по-големи постижения в духа на съвремието!

 

95 ГОДИНИ TPG

Духът на ТПГ

 

Банско- градът на Вапцаров

 

Европейски клуб_ТПГ

 

Икономическа информатика

 

Промишлена електроника

 

ТПГ,,Никола Йонков_Вапцаров’’ дуално обучение

 Национален конкурс „Вярата, животът и човекът“ – КЛАСИРАНЕ

 Национален конкурс

Вярата, животът и човекът,

посветен на 95-годишнината от създаването на

ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“-град Радомир

Класиране

 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПЪРВА НАГРАДА

ЕСЕ

Наталия Николова, VI клас ОбУ Свети Свети Кирил и Методий – 

с. Априлово, община Горна Малина, област София

за есето „Вярата, животът и човекът“

 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ВТОРА НАГРАДА

ЕСЕ

Пенка Атанасова, VI клас ОбУ Свети Свети Кирил и Методий –  

с. Априлово, община Горна Малина, област София

за есето „Вярата, животът и човекът“

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПЪРВА НАГРАДА

ЕСЕ

Самуил Александров Василев, VIII клас в  

Частна профилирана гимназия  по туризъм и предприемачество „Райко Цончев“ ,

град Добрич

за есето „Вярата, животът и човекът“

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ВТОРА НАГРАДА

ЕСЕ

Никол Делчева, IX кл, СПГСГ „Арх. Г. Козаров“, гр. Сливен, обл. Сливен

за есето „Вярата, животът и човекът“

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ТРЕТА НАГРАДА

ЕСЕ

Гергана Книжарова,  IX А клас СУ „ Никола Й. Вапцаров“,  

град Айтос, област Бургас за есето „Вярата, животът и човекът“

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА

ЕСЕ

Наталия Таранинова , Х клас СУ „Никола Вапцаров“

гр. Хаджидимово, обл. Благоевград

за есето „Вярата, животът и човекът“

 

 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПЪРВА НАГРАДА

СТИХОТВОРЕНИЕ

Вероника  Тонева,VII  клас  ОУ „Константин Фотинов“ ,

гр.Лом, обл.Монтана

за стихотворението „Вярата, животът и човекът“

 

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПЪРВА НАГРАДА

СТИХОТВОРЕНИЕ

Касандра Пламенова Недялкова, IX а клас  НЧ“Др.пробуда-2008“

клуб „Книголюбие“ гр. Дряново

за стихотворенията „ Аз вярвам“, „ Вяра“ и  „Повярвай, човече“

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ВТОРА НАГРАДА

СТИХОТВОРЕНИЕ

Теодора Иванова, ХI клас ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“

гр. Велико Търново

за стихотворението „ Светлина“

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ТРЕТА НАГРАДА

СТИХОТВОРЕНИЕ

Аксен Фикри Салим,  IX A клас СУ „ Никола Вапцаров“

град Айтос, обл. Бургас

за стихотворението „Вярата, животът и човекът“

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА

СТИХОТВОРЕНИЕ

 

Никол Орлинова Иванова, ХII клас ТПГ „ Никола Йонков Вапцаров“

град Радомир

за стихотворението „Вярата, животът и човекът“

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПООЩРИТЕЛНА НАГРАДА

СТИХОТВОРЕНИЕ

Учениците от XIа клас в 66. СУ “ Филип Станиславов“,

гр. София

за стихотворението „ Акростих за Вапцаров“

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПЪРВА НАГРАДА

РИСУНКА

Стефания Костова, 7 клас

 СУ“Св.Св. Кирил и Методий“- град Радомир

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ВТОРА НАГРАДА

РИСУНКА

Янита Иларионова, VI клас

СУПНЕ „ Фридрих Шилер“,  гр.Русе

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ТРЕТА НАГРАДА

РИСУНКА

Зоя Ивайлова Иванова, VI клас,

СУПНЕ „ Фридрих Шилер“, гр.Русе

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПЪРВА НАГРАДА

РИСУНКА

Божидар Любенов, IX клас

СУ „Св.Св. Кирил и Методий“- град Радомир

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ВТОРА НАГРАДА

РИСУНКА

            Елизабет Янева, VIII клас

ТПГ „ Н.Й.Вапцаров“ гр.Радомир

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ТРЕТА НАГРАДА

РИСУНКА

           Радостина Антов, Х клас

ПМГ „Христо Смирненски“- Перник

 

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПЪРВА НАГРАДА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Moника Цветанова Минева, VI  клас

на ОУ “СВ.СВ. Кирил и Методий“ , гр.Габрово

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПЪРВА НАГРАДА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Георги Спахиев, XII клас  

СУ „Никола Вапцаров“ ,  

гр.Хаджидимово, обл. Благоевград

 

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ВТОРА НАГРАДА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Димана Първанова, VIII клас

на ПМГ „Христо Смирненски“ , гр. Перник

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ТРЕТА НАГРАДА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Габриела Руменова, VIII клас

ТПГ „ Н.Й.Вапцаров“ гр. Радомир