„Пожаробезопасна кухня, отопление и електрическа инсталация”

Във връзка с възникналата необходимост от отопление на сградите през зимния сезон, с което значително се увеличават предпоставките за възникване на пожари в бита и обществения сектор, Ви информираме, че от ГДПБЗН-МВР е разработена брошура „Пожаробезопасна кухня, отопление и електрическа инсталация”.

„Твоята Европа, твоето мнение” – кандидатствай сега!

         Европейският икономически и социален комитет организира проява „Твоята Европа, твоето мнение”, която ще се проведе от 21 до 22 март в Брюксел.

Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров” е училището, избрано да представи нашата страна сред голяма конкуренция.

Кандидатите за участие в проявата трябва да отговарят на следните критерии:
1. Да бъдат на възраст между 16 и 18 години.
2. Да бъдат възпитаници на   Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров” с изключение на учениците от последен курс на обучение.
3. Да владеят английски език – ниво B1.

Необходими документи:
Кандидатите подават Мотивирано предложение в канцеларията на училището в срок до 10.XII.2018г.

След подбор ще бъдат избрани трима представители на училището.