Ученически съвет

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ ПРИ ТПГ „Н. Й. ВАПЦАРОВ” ГРАД РАДОМИР 2022/2023 ГОДИНА

  1. Дарина Боянова – 8а клас
  2. Стоян Асенов – 8б клас
  3. Ванеса Паргова – 9а клас
  4. Цветелина Димова – 9б клас
  5. Габриела Руменова – 10а клас
  6. Ивана Гогова – 10б клас
  7. Лилиян Кирилова – 11а клас
  8. Валери Димов – 11б клас
  9. Карина Валериева – 12б клас

Председател на УС – Ванеса Паргова

Зам. Председател на УС – Цветелина Димова

Секретар на УС – Габриела Руменова

Член за Обществен съвет – Ванеса Паргова – 9а клас

Заместник член за Обществен съвет – Цветелина Димона – 9б клас

Член на Координационния съвет в училище – Габриела Руменова – 10а клас