Ученически съвет

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ ПРИ ТПГ „Н. Й. ВАПЦАРОВ” ГРАД РАДОМИР 2022/2023 ГОДИНА

 1. Теодор Лазаров – 8а клас
 2. Георги Петков8а клас
 3. Кристиян Велев – 8б клас
 4. Зоя Методиева – 9а клас
 5. Стоян Асенов  – 9б клас
 6. Ванеса Паргова  – 10а клас
 7. Цветелина Димова – 10б клас
 8. Габриела Руменова – 11а клас
 9. Николай Цветанов – 11б клас
 10. Цветелин Иванов12а клас
 11. Валери Димов – 12б клас

Председател на УС – Ванеса Паргова

Зам. Председател на УС – Габриела Руменова

Секретар на УС – Зоя Йорданова

Член за Обществен съвет – Ванеса Паргова – 10а клас

Заместник член за Обществен съвет – Цветелина Димона – 10б клас

Член на Координационния съвет в училище – Габриела Руменова – 11а клас