Ученически съвет

СПИСЪК НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

ПРИ ТПГ „Н. Й. ВАПЦАРОВ” ГРАД РАДОМИР

2020/2021 ГОДИНА

  1. Елизабет Янева – 8а;
  2. Мартин Бориславов – 8б;
  3. Цветелин Георгиев Иванов – 9а;
  4. Валери Стоянов Димов- 9б;
  5. Карина Димитрова Валериева- 10а;
  6. Иван Драгомиров Людмилов- 11а;
  7. Ивайло Витков Гебрев – 11б
  8. Мегън Олегова Милчова- 12 а;
  9. Алекс Емилов Георгиев- 12б;

Председател на УС – Ивайло Витков Гебрев;

Зам. Председател на УС – Цветелин Иванов Георгиев;

Секретар на УС – Елизабет Янева;

Член за Обществен съвет – Валери Стоянов Димов  9б клас;

Заместник член за Обществен съвет – Карина Димитрова Валериева 10а клас;

Член на Координационния съвет в училище – Цветелин Георгиев Иванов от 9а клас.