ОБЯВИ

Обява за търг с тайно наддаване.

Поради непостъпили оферти за участие в търг за продажба на ДМА в ТПГ “ Н. Й. Вапцаров“ град Радомир на 17.12.2021г., ще се проведе търг на 24.11.2021г. при същите условия.