Проект „Успех за теб“

 

 

 

 

 

През учебната 2023/ 2024 година ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ град Радомир се включи в проект BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“, финансиран от Програма „Образование“, съфинансирано Европейския съюз в дейност 4: „Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование“ и дейност 5: „Провеждане на занимания по интереси, междуучилищни дейности и кариерно ориентиране и консултиране за обща подкрепа в училищното образование. Основната цел на проекта е насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на учениците за трайното им приобщаване в училищното образование и подобряване на образователните им резултати.

Учениците от 12. клас на Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ град Радомир участват в две групи за допълнително обучение по български език и литература, ръководени от старши учител Марлена Кулинска. Основната дейност на заниманията е насочена към преодоляване на пропуските при усвояването на учебното съдържание с цел успешно полагане на предстоящия задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература.

Учениците от 10. клас на Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ град Радомир участват в две групи за допълнително обучение по български език и литература, ръководени от старши учител Детелина Георгиева. Основната дейност на заниманията е насочена към преодоляване на пропуските при усвояването на учебното съдържание с цел успешно полагане на предстоящото НВО по български език и литература.

Учениците от 10. клас на Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ град Радомир участват в четири групи за допълнително обучение по математика, ръководени от Албена Драгомирова – Ръководител направление ИКТ и Ивета Ваташка – учител. Основната дейност на заниманията е насочена към преодоляване на пропуските при усвояването на учебното съдържание с цел успешно полагане на предстоящото НВО по математика.

Учениците от Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ град Радомир участват в две групи за занимания по интереси. Целта на групата за занимания по интереси „ Пътешествие в Европа“ с ръководител старши учител Милена Попова е учениците да обогатят своите познания за континента, на който живеем. Да се запознаят с интересни места и забележителности, които могат да посетят, както и с празниците, традициите и обичаите на страните от Европа. Да се запознаят с ЕС, който обединява страните в Европа и как той влияе на нашето ежедневие.