Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Учениците на Техническа професионална гимназия „Никола Йонков Вапцаров“

– град Радомир ще ползват в обучението си ново оборудване, доставено по

проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стендовете са закупени по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“

На 22.06.2021г. учениците включени в проект Подкрепа за дуалната система на обучение проведоха и своята втора практика в реална работна среда.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В периода 20.04.2021г. – 29.04.2021г. учениците включени в проект Подкрепа за дуалната система на обучение проведоха и своята практика в реална работна среда.