ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

  • ГРУПА „ЦЕННОСТИ И ОБЩЕСТВО“

Групата по интереси „Ценности и общество“ е сформирана от 17 ученици от всички класове в училище. Основата на нейната дейност лежи върху дискусии и различни интерактивни игри , посветени на ценностите в нашето общество и в частност на младите хора. В часовете са обхванати теми за ценностите в Християнството, а също така и в други религии. Повдигнат е въпроса за това в какво вярваме, а също така нашите суеверия. В края на периода се очаква учениците да са се обогатили духовно, да могат да правят осъзнат избор във връзка с тяхното поведение в обществото, да познават добре моралните норми.

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ГРУПА „МАТЕМАТИКАТА ОКОЛО НАС“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • ГРУПА „ИЗКУСТВОТО И КУЛТУРАТА НА БЪЛГАРИЯ“

В групата за занимания по интереси ” Изкуството и културата на България” под ръководството на госпожа Милена Попова , участват 10 ученика от 9 и 10 клас.  Основната цел на групата е учениците   да обогатят  познанията си за изкуството, културата, традициите и обичаите на нашата страна.Участниците в групата ще работят по теми свързани с театъра, киното, цирковото изкуство, музиката и изобразителното изкуство.  С участието си в тази група, учениците ще си припомнят  и традициите и обичаите характерни за нашата страна и ще се запознаят  как се отбелязват празници като Бабин ден, Богоявление, Иванов ден, Баба Марта, Сирни Заговезни, Трифон Зарезан, Великден, Цветница, Лазаров ден и Гергьовден. Участниците в групата ще се потопят и в тайнството на Маскарадните игри и Нестинарството и ще пътуват виртуално из страната , за да обогатят познанията си за нашето културно наследство.