Прием

ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ“

ГРАД РАДОМИР

ПРИЕМ 2022/ 2023 УЧЕБНА ГОДИНА

 

 

 

 

 

 

ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРДЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ЗАПОВЕД ЗА УТВЪРДЕН ДЪРЖАВНИЯ ПЛАН ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА