Задължителни държавни изпити по теория и практика на специалността

Във връзка с предстоящия задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация в професионалното образование на учениците от 12 клас през сесия юни-юли на учебната 2021/2022 г.

Уважаеми зрелостници, предоставяме на Вашето внимание следната информация: