Обучение от разстояние

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.
Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието.

Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно.

 

Трета седмица обучение от разстояние. Успяваме заедно. Благодарим Ви!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение от разстояние – успяваме заедно!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение от разстояние – успяваме заедно!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дистанционното обучение се превърна в успешно предизвикателство за учениците от ТПГ “ Н.Й.Вапцаров“- град Радомир.