Международни проекти

УЧЕНИЦИ ОТ ТПГ „Н.Й.ВАПЦАРОВ„ НА ПОСЕЩЕНИЕ  В  ЕВРОПЕЙСКИЯ  ПАРЛАМЕНТ  В  СТРАСБУРГ

Техническа професионална гимназия „ Никола Йонков Вапцаров“- град Радомир спечели в регионалното състезание „ Евроскола“, организирано от информационния център на Европейския парламент, което се проведе  на 12 април 2014г. в Американския университет в град Благоевград. Учениците Даниел Петров от 10а клас и Михаела Бетова, Виктория Николова, Георги Ненков, Стефан Петров от 11а клас, с ръководител Мариета Гоцева, представиха достойно училището и грабнаха журито с компетентност, чар, непринуденост и отлични езикови познания.  Наградата, която училището получи от национално състезание, даде изключителната възможност на  участниците,  заедно с още 19 техни съученици, да посетят Европейския парламент в Страсбург и да участват в симулация на неговата работа.

Така на 21.12.2014г. ученици от Радомир станаха политици за един ден в Европейския парламент в Страсбург. Възпитаниците наТПГ „Никола Вапцаров” бяха единствените представители от България в събитието, в което взеха участие тинейджъри от 19 държави.

Инциативата бе част от деня на Евроскола 2014 г.

Повече от 500 ученици и учители от различни държави, членки на Европейския съюз, бяха в Страсбург. Те представляваха своите нации на пленарната сесия и насядали в полукръг, изпълниха залата със свежи идеи по отношение на въпроси и теми, които засягат Европейския съюз. Участниците в деня на Евроскола бяха от Австрия, Белгия, България, Чехия, Хърватия, Дания, Финландия, Гърция, Франция, Германия, Унгария, Италия, Холандия, Полша, Румъния, Словакия, Испания, Швеция и Великобритания.

В следобедната сесия учениците бяха разделени на работни групи и участваха в разгорещени дебати по актуални теми като „Екология и възобновяема енергия”, „Мерки за борба с разхищаването на храни”, „Бъдещето на Европа”, „Свобода на информацията и гражданската култура”, „Миграция и интеграция” и „Младежка заетост”.

Денят на Евроскола дава възможност на учениците да си взаимодействат и обменят информация на чужд език (английски, френски или немски) и също така подчертава колко важно е междукултурното сътрудничество. Още повече, на участниците се дава възможност да представят училищата си и регионът, откъдето идват, което осигурява по-голямо разнообразие и обогатява културния диалог.

Европейският парламент стартира проекта Евроскола през 1989 г. Всяка година той приветства хиляди ученици между 16 и 18 годишна възраст от всички 28 страни, членки на Европейския съюз, за да прекарат един ден в Страсбург и да работят като членове на Европейския парламент. Учениците имат възможността да изживеят един ден като членове на Европейския парламент. Наредени в полукръг, те биват въвлечени във взимането на решения по европейски въпроси и проблеми чрез дебати, преговарят със своите колеги, гласуват и приемат резолюции по теми, които касаят Европейския съюз.

Международни проекти

През  юни-юли 2008 год. г-жа Стоилова участва в Програма ”Леонардо да Винчи”- “Ключови компетентности на директорите на професионални гимназии” – обмен на специалисти в Германия – заедно с 10 директори на професионални гимназии от страната.

Можете да разгледате и да изтеглите презентациите тук

ПИЛОТЕН ПРОЕКТ „КАРИЕРА ТУК, У ДОМА”

Училището е партньор по пилотен проект с цел проучване потребностите от професионална квалификация на територията на община Радомир. Проектът е на Фондация „Фридрих Еберт” – Германия и най-голямата синдикална организация в Германия IG Metall, която подпомага проекта: „Кариера тук, у дома”. Освен ТПГ ”Н.Вапцаров” партньори още са синдикалната организация на машиностроителите и металурзите към КТ ”Подкрепа”, ”Бесттехника ТМ – Радомир ПАД” и община Радомир.

На 31 март училището посрещна гости от Германия – г-н Йоахим Тьопел – специален пълномощник на „IG Metall“ за Средна и Източна Европа и Джералд Сваровски – изпълнителен директор на „DAS” – обучаваща организация с богат опит в дейностите по проекти свързани с пазара на труда и необходимостта от квалифицирани кадри. От българска страна гостите бяха придружавани от г-жа Цветана Янкова от браншовата камара и г-жа Стефка Примова – зам.председател на синдикалната федерация на машиностроителите и металоработниците към КТ „Подкрепа”.

Гостите разгледаха специализирани кабинети и работилници по учебна и лабораторна практика, както и компютърните зали. Изразиха своето задоволство от посрещането и от видяното в учебното заведение. С особено удоволствие г-н Тьопел се обърна към учениците, представяйки проекта и участието на училището в него.

Предстои анкетиране на 300 ученици в различните възрасти , относно възможностите, които дава родното място за реализация и как младите хора магат да осъзнаят онова, което се случва на регионално ниво за тяхното бъдеще.