Клуб „Euro Crew“

Евроклуб “Euro crew” е основан през 2017 година от госпожа Милена Попова. Основните му дейности са насочени към въвеждане на европейски измерения в средното образование и между културния диалог като форма на утвърждаване на националното самосъзнание и общоевропейските ценности.

В клуба участват ученици от 8 до 12 клас на възраст между 15 и 19 години. Те се наричат младши посланици на Европейския парламент. Всяка година клуб “Euro crew” приема план на дейностите за цялата учебна година. Клуба участва и в организираните от НАБЕК изяви, обучителни семинари и тематични срещи.Благодарение на тях участниците в клуба утвърждават своите езикови и компютърни умения, обогатяват знанията си за Европейския парламент и Европейския съюз, придобиват по – голямо самочувствие и намират нови приятели.

Евроклуба редовно отбелязва някои по – важни събития и празници, като Деня на приемане на Конвенцията за правата на детето и Деня на Европа – 9 май.

Емоционално, вълнуващо и полезно беше участието на младшите посланици в годишното европейско събитие YEYS през 2018 година  организирано от Европейския парламент. Най – достойните представители на клуба посетиха Брюксел и се запознаха отблизо с работата на евродепутатите.

За своето активно участие евроклуб “Euro crew” беше награден с:

  • грамота за участието си в годишната среща на НАБЕК през 2018 година на тема „ За по – обединена Европа“,
  • грамота за участието си в европейското събитие YEYS – Your Europe, your say през 2019 година,
  • грамота за участието си в годишната среща на НАБЕК на тема „ В каква Европа вярваме?“