КЛУБ ИСТОРИК

На 23 октомври 2018 г. ученици от клуб „Историк“ в ТПГ „Никола Вапцаров“ и учители от училището участваха в събитие посветено на 75-годишнината от спасяването на българските евреи.

Мероприятието е инициирано от областният управител на област Перник г-жа Ирена Соколова и е част от Комуникационната стратегия на Република България за 2018 г. Участие в първата дискусия на територията на област Перник, която се проведе в читалището в Радомир, взеха областният управител на област Перник Ирена Соколова, кметът на община Радомир Пламен Алексиев, заместник-кметът на община Радомир Любка Димитрова и председателят на Организацията на евреите в България “Шалом” д.т.н. Максим Бенвенисти.

“Спасяването на 50 000 български евреи е доказателство, че в най-мрачните години на Европа и нацизма, България извърши един от най-светлите си подвизи. Това е уникално явление, с което трябва да бъдем горди и символ на непреходни ценности, благородство, човещина и етническа толерантност на нашия народ.”, каза Ирена Соколова при откриването.

Пламен Алексиев поздрави учениците от училищата в Радомир, изрази удовлетворение от пълната зала  и пожела на младите хора все така да продължи задълбочения им интерес  към изучаване и популяризиране на славните събития от българската история.

Господин Бенвенисти направи ретроспекция на историческите събития по време на Втората световна война и наблегна на факта, че спасяването на българската еврейска общност, неби било възможно без решаващата и важна роля на Светия Синод и Българската православна църква, на съсловните организации, на видни политици, начело със заместник-председателя на Народното събрание Димитър Пешев. Именно те се противопоставят на плановете и намеренията на нашите сънародници да бъдат изпратени в лагерите на смъртта.

Присъстващите зададоха въпроси свързани с неизвестните спасители на евреите, сред които и самият учител Петър Дънов.
Председателят на “Шалом” представи и книгата “75 години – Незабравените лица на спасението”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 27 септември 2018 г. ученици от клуб „Историк“ в ТПГ „Никола Вапцаров“, учители и директора на училището г-жа Мариета Гоцева  присъстваха на откриването на фото-документална изложба и на кръгла маса по повод100 години от събитие в края на Първата световна война, пряко свързано с историята на нашия град Радомир.В новата българска история този момент е останал с името „Войнишко въстание“. Кръглата маса бе организирана по идея на ръководителя на клуб „Историк“ Юлиан Ситарски.

Революция, въстание, метеж или опит за държавен преврат – това са различни характеристики, различни оценки и интерпретации в българската историография.

100 години в зависимост от конюнктурата по различен начин се възприема ролята на Войнишкото въстание, но резултатът е един – Гражданска война. Разделение.

Битката при Добро поле е началото на края.Оттам тръгват останалите живи, гладни войници към София, за да търсят отговори, възмездие.Добро поле се превръща в място на краха на българската вяра, на българския национален идеал. Битката при Добро поле завършва с поражение за България и пробив на фронта, в резултат на който държавата ни е принудена да иска примирие и да излезе от войната. Така се стига до края на мечтата на поколения патриоти – обединението на всички българи в една държава – майка България.

С оглед на това, че на кръглата маса участваха едни от най-добрите български историци-специалисти в областта на новата българска история от български университети, научни институти и музеи, учениците се запознаха с факти, анализи и оценки за допълнително изясняване на историческите събития, случили се през месец септември 1918 година в Радомир. Приветствие към участниците и гостите отправи Пламен Алексиев-кмет на община Радомир. На кръглата маса присъстваха Светослав Кирилов-председател на Общински съвет-Радомир, Любка Димитрова-заместник-кмет на община Радомир, директори на училища, учители, ученици, граждани.

В този първи по рода си научен форум в Радомир участваха  проф. д-р Веселин Янчев от СУ „Св. Климент Охридски“, проф. д.и.н Бисер Георгиев от ШУ „Епископ Константин Преславски“, доц. д-р Лъчезар Стоянов от НБУ-София, доц. д-р Стефан Минков от ШУ „Епископ Константин Преславски“, проф. д.и.н. Людмил Спасов от ПУ „Паисий Хилендарски“ и УНСС-София,доц. д-р Димитър Митев от ИИИ на БАН, доц. д-р Ангел Джонев от Регионален исторически музей-град Кюстендил, ас. Николай Поппетров от ИИИ на БАН.