КВАЛИФИКАЦИИ

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ: „Управление на риска в образователната институция“

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: СТШ „Никола Тесла“ град Ниш

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 01 – 02 юли 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ: Център за квалификация на педагогическите специалисти

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ: 5

 

 

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ: „Методика на обучението по безопасност на движението по пътищата в VIII – XII клас“

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ град Радомир

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 18 – 21 април 2022 г.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ: РУ „Ангел Кънчев“ град Русе, Център за продължаващо обучение

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ: 16