История на училището

Сградата на училището ползвана от 1925 г. до 1984 г.

През 1923 година Кюстендилската окръжна постоянна комисия започва строеж на двуетажна сграда в гр. Радомир за второ първоначално училище.

Сградата е завършена през 1925 година.

Радомирското общинско управление замолва Министерството на търговията, промишлеността и труда да открие специално училище в гр. Радомир. Министерството решава да открие през 1925–26 година Държавно практическо електротехническо училище.

През септември-октомври 1925 година се записват първите 90 ученика. На 14 октомври 1925 година встъпват в длъжност: Инженер Деньо Неделчев Азманов, Машинен инженер Михаил Невейнов, Машинен техник Станко Стоянов, Машинен техник Васил Пеев, Електроинженер Марин Георгиев.

инж. Деньо Неделчев - първия директор

инж. Деньо Неделчев – първия директор

На 21 октомври 1925 година /сряда/, с молебен, в гр. Радомир е открито Държавно практическо електротехническо училище. С тригодишен курс на обучение над основно образование. За директор е назначен Деньо Неделчев Азманов.

На 22 октомври е първият учебен ден. Учениците са разделени в две паралелки по 45 ученика. Водят се само теоритични занятия, а чиновете са взети от други училища за временно ползване.

През март 1926 година са доставени и първите инструменти и започват практически занятия по шлосерство и стругарство. Получени са и първите електрически машини и апарати от фирма „Симона”. По проект на инж. Марин Попов са монтирани огнища в новопостроената ковачница и през учебната 1927-28 година се водят практически занятия по шлосерство, стругарство, дърводелство, ковачество и леярство. Със Заповед №2354 от 05 септември 1931 година при училището се открива среден отдел с петгодишен курс на обучение с приемен изпит. Приети са 82 ученика, разпределени в две паралелки. На 25 януари 1932 година се открива кино.

Ученици от първия випуск на училището - 11.XI.1928 г.

Със Заповед №1485 от 10 юни 1938 година се отменя Заповед № 139 от 04 септември 1934 година и Министерството на търговията, промишлеността и труда нарежда Държавното практическо електротехническо училище да стане Средно електротехническо с петгодишен срок на обучение по специалността „Електротехника на силните токове”. За периода декември 1943 – януари 1945 година учебните занятия са прекъснати поради настаняване на немски летци, а по-късно на съветски военни части в сградата на училището. Учебните занятия са подновени на 1.III.1945 година и се водят в Основно училище „Арх. Зиновий”. През 1951 година със Заповед №3592 на МНП, училището се преименува в „ТЕХНИКУМ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА”, а наименованието „клас” се заменя с „курс”.

С писмо №9371 от 23 ноември 1951 година Президиумът на Народното събрание дава съгласието си ТЕХНИКУМЪТ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА в гр. Радомир да се именува „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”. В периода 1979-80 година ТЕХНИКУМЪТ ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА е преименован в ТЕХНИКУМ ПО ЕНЕРГЕТИКА. През учебната 1994–95 година са записани 395 ученика, разпределени в 21 паралелки, от които: 5 паралелки с тригодишен курс на обучение, 12 паралелки с четиригодишен курс на обучение и 4 паралелки с петгодишен курс на обучение.