Иновации в действие

ПОСЕЩЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕНИДЖМЪНТ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ГРАД ПЛЕВЕН

Ученици и учители от ТПГ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Радомир, посетиха иновативно училище Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии, гр.Плевен в изпълнение на национална програма „Иновации в действие“. По време на посещението бяха осъществени редица дейности във връзка с обмяна на добри практики, опит и много вълнуващи преживявания и приятни емоции. Домакините представиха увлекателна история за живота на училището, а също така бе дадена възможност на всички участници да се представят. Другите две училища бяха Професионална гимназия по търговия и рестьоранстьорство, гр. Враца и Професионална гимназия, гр. Кубрат. Учителите бяха поканени да наблюдават интердисциплинарен урок, който представи междупредметна връзка между практическо обучение и математика.
За учениците ни най- вълнуващо бе приготвянето на сладкарски изделия и декориране на яйца по случай Великден, заедно със своите нови приятели.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

ГРАД ВРАЦА

Във връзка с изпълнение на национална програма „Иновации в действие“, ученици и учители от ТПГ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Радомир посетиха иновативно училище Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр. Враца. Там се запознаха с опита на други училища, участващи в срещата – Професионална гимназия- Кубрат, Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии, гр. Плевен , като наблюдаваха интердисциплинарен урок, част от практическите занятия на домакините, участваха в ползотворни дискусии, където обмениха добри практики и нови идеи.