Иновации в действие

ПОСЕЩЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ“

ГРАД ГАБРОВО

През март  2024 година ученици и учители от ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ посетиха иновативното училище Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“ – град Габрово. По време на посещението си учители и ученици участваха в редица дейности, организирани от училището – домакин:  разглеждане на училището, запознаване с 14-ти ученически гвардейски отряд към ПТГ „Д-р Никола Василиади“, запознаване с 4-ти ученически духов оркестър, запознаване с презентациите за историята на училището и град Габрово, представяне на разработки на мобилни приложения в гимназията, различни спортни игри, посещение на театрална постановка на социална тематика, посещение на Технологичният парк на Техническия университет в град Габрово.  На срещата бяха представени и иновациите в ПТГ“„Д-р Никола Василиади“ – изработване и прилагане на технология за възможна промяна във формата на обучение от дневна в дуална след завършен първи гимназиален етап и организиране на обучение в реална работна среда на ученици със СОП за придобиване на степен на професионална квалификация. За учениците най-интересното бе докосването до различни научни-приложени изследвания в областта на мехатрониката и чистите технологии, като взеха участие в някои от тях. В края на посещението всички участници получиха сертификати за участие в Националната програма „Иновации в действие“ и алманах на училището, издаден по случай 125 годишнината от създаването му.

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ХИМИЧНИ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ГРАД ПАЗАРДЖИК

През март 2024 година ученици и учители от ТПГ „Никола Йонков Вапцаров“ посетиха иновативното училище ПГХХТ – град Пазарджик. По време на посещението ученици и учители имаха възможност да разгледат  иновативното училище, което разполага с богата материална база, много добре оборудвана химична лаборатория, да наблюдават и участват в  интердисциплинарен урок по учебните предмети Чужд език по професията и УП Технология на специалността, да участват в представянето на биопродукт и в интересни химични опити и да посетят Историческия музей в град Пазарджик. В края на посещението всички участници получиха сертификати за участие в Националната програма „Иновации в действие“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕНИДЖМЪНТ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ

ГРАД ПЛЕВЕН

Ученици и учители от ТПГ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Радомир, посетиха иновативно училище Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии, гр.Плевен в изпълнение на национална програма „Иновации в действие“. По време на посещението бяха осъществени редица дейности във връзка с обмяна на добри практики, опит и много вълнуващи преживявания и приятни емоции. Домакините представиха увлекателна история за живота на училището, а също така бе дадена възможност на всички участници да се представят. Другите две училища бяха Професионална гимназия по търговия и рестьоранстьорство, гр. Враца и Професионална гимназия, гр. Кубрат. Учителите бяха поканени да наблюдават интердисциплинарен урок, който представи междупредметна връзка между практическо обучение и математика.
За учениците ни най- вълнуващо бе приготвянето на сладкарски изделия и декориране на яйца по случай Великден, заедно със своите нови приятели.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЕЩЕНИЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

ГРАД ВРАЦА

Във връзка с изпълнение на национална програма „Иновации в действие“, ученици и учители от ТПГ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Радомир посетиха иновативно училище Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, гр. Враца. Там се запознаха с опита на други училища, участващи в срещата – Професионална гимназия- Кубрат, Професионална гимназия по мениджмънт и хранителни технологии, гр. Плевен , като наблюдаваха интердисциплинарен урок, част от практическите занятия на домакините, участваха в ползотворни дискусии, където обмениха добри практики и нови идеи.