ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

УЧЕБНА ПРАКТИКА ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИ

ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕ И НАПРЕЖЕНИЕ

РАБОТНА КАРТА ИЗМЕРВАНЕ НА СЪПРОТИВЛЕНИЕ И НАПРЕЖЕНИЕ

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 10 клас

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

ГРАДИВНИ ЕЛЕМЕНТИ