За нас

Нашето училище

Техническа професионална гимназия “Никола Й. Вапцаров“ – Радомир е най-старото електротехническо училище в България. През своята дълга история това училище е дало професия на хиляди специалисти за родната ни енергетика.

Традицията, създавана и съхранявана през годините и погледа към бъдещето са основата на дейността му. В него се обучават мотивирани млади хора в дневна форма на обучение и в самостоятелна форма. Цялостното обучение е организирано така, че да осигури солидна подготовка, както по общообразователна, така и по- специализирана подготовка по различните специалности.

През учебната 2017/2018 година прага на училището прекрачиха и първите 21 ученика избрали да се обучават по Проект „Дуално обучение“,който се финансира в рамките на Тематичен фонд „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система”.

За практическото обучение на учениците, ръководството създава градивна и действена връзка с бизнеса и внедряване на най-новите тенденции в обучението.

Гордост за учебното заведение са младите специалисти, които носят в себе си знанието и професионализма на своите учители. Училището разполага с просторни класни стаи, обновени с нови маси, столове и мултимедия; пет компютърни кабинета, единият обзаведен с 10 компютърни конфигурации дарени от Областна администрация Перник; 2 спортни зали и открита многофункционална спортна площадка, както и богата училищна библиотека.
Всички кабинети са снабдени с мултимедия, в това число по английски език, електроника, информационни технологии и философски дисциплини. Както и кабинет – музей.

От 2017/2018 учебна година в училището е с подновена климатична отоплителна система в 15 кабинета, лаборатории и учебни работилници, което създава конфорт за работа и в студените и в топлите дни на годината.