За контакти

ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“ – гр. Радомир
гр. Радомир, ул. „Цар Освободител” № 1
тел.: +359 777 80 559
тел. номер на портал: +359 777 90 199
e-mail: [protected-email:info-1403656@edu.mon.bg]

Изпратете ни имейл