За контакти

ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ „НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ“ – гр. Радомир
гр. Радомир, ул. „Цар Освободител” № 1
тел.: +359 777 80 559
тел. номер на портал: +359 777 90 199
e-mail:

Изпратете ни имейл