„Европейска седмица на професионалните умения” в ТПГ ”Н. Й. Вапцаров”

Публикувано в Галерия.