ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ ОТ 12 КЛАС

График за провеждане на поправителни изпити за определяне на годишна оценка на ученици от 12 клас, сесия – юли за учебната 2023/ 2024 година

Публикувано в Без категория.