График за приравнителни изпити и график за изпити за определяне на годишна оценка за учениците в самостоятелна форма на обучение през месец Ноември 2023 година

График за приравнителни изпити през месец Ноември 2023 г.

График за изпити за определяне на годишна оценка за учениците в самостоятелна форма на обучение през месец Ноември 2023 г.

Публикувано в Новини.