ГРАФИК ЗА ИЗПИТИ ПРЕЗ ЮЛИ 2024 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА ЗА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

График за изпити през юли 2024 г. за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение

Публикувано в Без категория.