График за изпити през месец Декември 2023 г. за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение

График за изпити през месец Декември 2023 г. за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение

Публикувано в Новини.