Вътрешноинституционална квалификация

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ: „STEM обучението – новите насоки в образованието“

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: ТПГ

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 17 април 2024 г.

НАЧАЛЕН И КРАЕН ЧАС: 14:35 ч. – 18:00 ч.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛ: Албена Драгомирова

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ: 17

 

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ: „Киберсигурност, разпознаване на онлайн „заплахи“ и „опасности“.“

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: ТПГ

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 24 януари 2024 г.

НАЧАЛЕН И КРАЕН ЧАС: 14:35 ч. – 18:00 ч.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛ: Ирена Томова

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ: 17

 

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ: „Ефективни техники за комуникация и подобряване на взаимодействиетo между семейството и образователната институция.“

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: ТПГ

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 29 ноември 2023 г.

НАЧАЛЕН И КРАЕН ЧАС: 14:35 ч. – 18:00 ч.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛ: инж. Силвия Петрова

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ: 17

 

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ: „Разпознаване и превенция на гнева и агресията в училище. Форми и методи на противодействие.“

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: ТПГ

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 22 ноември 2023 г.

НАЧАЛЕН И КРАЕН ЧАС: 14:35 ч. – 18:00 ч.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛ: Николай Стоилов

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ: 17

 

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ: „Бърнаут – симптоми, причини, справяне“

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: ТПГ

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 15 ноември 2023 г.

НАЧАЛЕН И КРАЕН ЧАС: 14:35 ч. – 18:00 ч.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛ: Илиана Спасова

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ: 17

 

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ: „Мениджмънт на класната стая. Изграждане на позитивна образователна среда“

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: ТПГ

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 11 октомври 2023 г.

НАЧАЛЕН И КРАЕН ЧАС: 14:35 ч. – 18:00 ч.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛ: Юлиан Ситарски

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ: 17

 

ТЕМА НА ОБУЧЕНИЕ: „Новости в платформата SHKOLO – работа на класния ръководител с електронния дневник

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: ТПГ

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 25 октомври 2023 г.

НАЧАЛЕН И КРАЕН ЧАС: 14:40 ч. – 18:00 ч.

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛ: Виолета Кирилова

БРОЙ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ, ЗАЯВИЛИ ЖЕЛАНИЕ ЗА УЧАСТИЕ: 17