Възпитаници на училището

Техническото училище в гр. Радомир е първото електротехническо училище в България. През своята 85 годишна история, то е подготвило хиляди висококвалифицирани специалисти за нуждите на родната енергетика. Няма област- производствена, образователна, ръководна, в която да не работят негови възпитаници.

Гордост за училището са:

Генерал Богомил Бонев – бивш министър на МВР
Доц. Васил Захариев – Преподавател в ТУ София
Жак Каракаш – бивш зам.министър „Енергетика”
Инж. Игнат Божинов – директор на ТЕЦ „Република”
Доц. Кирил Захаринов – декан на електротехническия факултет в ТУ София
Доц. Александър Григоров – преподавател в ТУ София
Доц. Кирил Янев – преподавател в катедра „Ел.мрежи” в ТУ София
Тодор Бачев – прокурор в Главна прокуратура София
Иво Игнатов – прокурор в Главна прокуратура София
Василка Стоилова – директор при ТПГ „Никола Вапцаров”от 1994 г.
Инж. Мая Хранова – помощник директор на ТПГ”Н.Вапцаров”от 1995 г.
Инж. Златко Стойчев – Кмет на община Радомир мандат 2003-2007 г.
Симеон Идакиeв – журналист
Серги Гьошев – журналист
Светлана Фотева – Областен прокурор
Манол Станин – асистент по търговско право в ЮЗУ Благоевград
Инж. Илиана Захариева – Ел. разпределение област София
Николай Захариев – директор на частен колеж
Радослав Йорданов – Зам. областен управител-област Перник
Пламен Алексиев – Кмет на община Радомир мандат 2011-2015 г.
Инж. Димитър Димитров – Зам.кмет на община Радомир мандат 2011-2015 г.
Д-р Любомир Христов – Гинеколог