Ръководство

ДИРЕКТОР

Мариета Гоцева

ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“- специалност „Финанси“ и специалност „Стопанско управление“.

СУ „Климент Охридски“- Учител по икономически дисциплини, Учител по информатика и информационни технологии.

Втора ПКС.

В екипа на ТПГ от 2003г.

ЗАМ. ДИРЕКТОР ПО УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Виолета Кирилова

Старши учител по Математика и информатика.“

Завършила е СУ „Климент Охридски“, специалност „Математика и информатика“.

Работи в ТПГ от 1989 г.