НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО 10-14.10.2016 г.

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ЧЕТЕНЕТО 10-14.10.2016 г.
По повод Националната седмица на четенето, която се състоя от 10.10.2016 г. до 14.10.2016 г., в ТПГ „Н.Й.Вапцаров” гр. Радомир се проведоха различни инициативи, в които се включиха ученици от всички класове. Инициативата „Деца четат на деца”се осъществи, като ученици от ХІб клас четоха свои любими детски приказки – „ Трите прасенца” и „Лъжливото овчарче” на децата от ІІІ група в ДГ „Осми март” град Радомир. Ученици от единадесетите класове рецитираха своите любими стихотворения на Христо Ботев пред съучениците си, а дванадесетокласниците – на Христо Смирненски. В „Работилница за творческо писане” – учениците поети споделиха стихотворения от личното си творчество със своите съученици:
Диана Славейкова от Хб прочете стихотворенията „Триптих” и „Видях светлината”;
Даяна Димитрова от Хб прочете стихотворението „Ти си ми”;
Есмералда Спасова от Хб прочете стихотворението „Да обичам или не?”;
Виктория Дончева от ХІв прочете стихотворението „Българийо, родино мила”;
Стефани Миланова от ХІв прочете стихотворението „Обичам България”.
Националната седмица на четенето бе закрита на 14.10.2016 г. с отчитане на резултатите от проведените инициативи с ученици от всички класове.

Публикувано в Новини.